1. Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

  • Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties

Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

  • Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums;
  • reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.

Lai nodrošinātu ērtus maksājumu pakalpojumus, mēs maksājuma apstrādei nepieciešamos personas datus varam nodot pilnvarotiem apstrādātājiem:

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

Klienta karte

Gandrs klienta karte ir virtuāla, tāpēc, lai pārliecinātos par Jūsu identitāti un neatļautu Jūsu klienta karti izmantot trešajām personām, mēs prasām šādus datus:

Dati Iemesls
Vārds/Uzvārds* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai
E-pasts* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai, kā arī e-pastu Jūs varat izmantot, lai pieslēgtos savam profilam mājaslapā
Telefona Nr.* Nepieciešams steidzamai saziņai, kā arī telefona numuru Jūs varat izmantot, lai pieslēgtos savam profilam mājaslapā
Adrese Papildus identifikācijai, ja ir vairāki cilvēki ar vienādu vārdu un uzvārdu
Dzimums Uzrunas noteikšanai
Vēlamā saziņas valoda* Atļauj mums komunicēt Jums ērtākajā valodā
Dzimšanas datums Ļauj uzņēmumam "Gandrs" Jūs apsveikt dzimšanas dienā, dāvinot 20% atlaidi divu nedēļu garumā kopš dzimšanas dienas datuma
Piekrišana saņemt jaunumus* Lai mēs varētu nosūtīt jaunumus un īpašos piedāvājumus

* Obligātie lauki. Datus glabājam tik ilgi, kamēr Jūs neesat pieprasījis datu dzēšanu. Pēc datu dzēšanas klienta karte un uzkrātais atlaižu līmenis neatgriezeniski pārstāj darboties. Jaunumu un ziņu e-pastu izsūtīšanai izmantojam trešās puses pakalpojumus.

E-veikala pasūtījumi

Vārds/Uzvārds* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai
E-pasts* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai un lai informētu par gatavu e-veikala pasūtījumu
Telefona Nr.* Nepieciešams, lai steidzami sazinātos, kā arī lai informētu par gatavu e-veikala pasūtījumu
Adrese* Nepieciešams, lai varētu veikt piegādi (ja tāda ir nepieciešama), kā arī, lai izveidotu preču pavadzīmi/rēķinu

Vārds, uzvārds, telefona Nr. un adrese var tikt nodota kurjeru pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem, ja Jūs esat izvēlējies piegādes veidu – piegāde uz adresi. Jūsu personīgā informācija tiek glabāta mūžīgi vai līdz brīdim, kad esat pieprasījis datu anonimizāciju.

Nomas pasūtījumi

Ņemot vērā, ka mēs Jums lietošanā nododam sev piederošu inventāru, pretī prasot salīdzinoši mazu drošības naudu, kas nesedz pilnu inventāra vērtību, prasām šādus datus:

Vārds/Uzvārds* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai
E-pasts* Saņemat informāciju par savu nomas rezervāciju
Telefona Nr.* Steidzamai saziņai, ja nepieciešams veikt kādas izmaiņas rezervācijā, detaļu precizēšanai
Adrese* Lai izveidotu pakalpojuma pavadzīmi/rēķinu
Personu identificējoša dokumenta numurs* (dokuments tiek tikai vizuāli apskatīts un tiek salīdzināta personu identificējošā informācija. Dokuments netiek kopēts vai paturēts). Nepieciešams, lai problēmu gadījumā mēs varētu nodot informāciju Latvijas Valsts policijai un būt 100% pārliecināti par Jūsu identitāti. Dokumenta numurs tiek uzglabāts vēl 3 nedēļas pēc inventāra atdošanas un pēc tam tiek automātiski dzēsts.

Jūsu personīgā informācija (izņemot personu apliecinošā dokumenta datus) tiek glabāta mūžīgi vai līdz brīdim, kad esat pieprasījis datu anonimizāciju.

Darbnīcas pasūtījumi

Mēs uzņemamies atbildību par inventāru, ko Jūs atstājat pie mums. Tas nozīmē, ka mums jābūt spējīgiem identificēt Jūs kā patieso inventāra īpašnieku. Mēs varam pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka Jūs esat klients, kas ir atstājis inventāru.

Vārds/Uzvārds* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai
E-pasts* Tāmes ar darbnīcas uzskaitītajiem darbiem saņemšanai.
Telefona Nr.* Īsziņas par pasūtījuma pabeigšanu saņemšanai; iespēja operatīvi precizēt izmaksu tāmi, ja ir kādas izmaiņas
Adrese* Lai izveidotu pakalpojuma pavadzīmi/rēķinu

Jūsu personīgā informācija tiek glabāta mūžīgi vai līdz brīdim, kad esat pieprasījis datu anonimizāciju. SMS nosūtīšanai, izmantojam trešās puses pakalpojumus.

Garantijas servisa pieteikumi

Vārds/Uzvārds* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai
Telefona Nr.* Lai informētu par garantijas servisa lēmumu
E-pasts* Papildus saziņai ar Jums

Velosipēdu pases

"Gandrs" izsniegtā velosipēda pase darbojas kā velosipēda patiesā īpašnieka apliecinājums. Ja klienta velosipēds tiek nozagts, mēs uzglabājam elektronisku velosipēda pasi un sadarbojamies ar Latvijas Valsts policiju, lai apliecinātu, ka Jūs esat patiesais velosipēda īpašnieks, un palīdzētu Jums atgūt savu īpašumu. Policija, konfiscējot "Merida" velosipēdus, sazinās ar mums, un, ja nozagtais velosipēds ir reģistrēts, mēs varam policijai sniegt informāciju par velosipēda īpašnieku.

Vārds/Uzvārds* Lai definētu velosipēda īpašnieku
E-pasts* Lai sazinātos nepieciešamības gadījumos
Telefona Nr.* Lai sazinātos steidzamos nepieciešamības gadījumos

Inventāra glabātuves pasūtījumi

Vārds/Uzvārds* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai
E-pasts* Lai sazinātos nepieciešamības gadījumos
Telefona Nr.* Lai sazinātos steidzamos nepieciešamības gadījumos

Kāpšanas torņa abonementi

Kāpšanas abonements ir virtuāls, tāpēc, lai mēs spētu pārliecināties par Jūsu identitāti un neatļautu citiem izmantot Jūsu abonementu, jautājam šādus datus:

Vārds/Uzvārds* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai
E-pasts* Lai sazinātos nepieciešamības gadījumos
Telefona numurs* Lai sazinātos steidzamos nepieciešamības gadījumos
Atzīme "Apmācīts kāpējs"* Nepieciešams, lai noskaidrotu, vai Jūs varat izmantot Gandra kāpšanas torni bez instruktora klātbūtnes

Kāpšanas torņa apmeklējumi

Mēs uzglabājam informāciju par kāpšanas apmeklējumu, lai varētu plānot torņa instruktoru darbu. Ir iespējams kāpt anonīmi, bet tas neatļaus Jums iegūt klienta kartes atlaides un sekot līdzi savai apmeklējumu statistikai gandrs.lv profilā.

Vārds/Uzvārds* Nepieciešams identitātes noskaidrošanai
E-pasts Nepieciešams saziņai
Telefona numurs Lai sazinātos nepieciešamības gadījumos

Jūsu tiesības

  • Jums ir tiesības pieprasīt mums novērst visas mūsu rīcībā esošo datu neprecizitātes.
  • Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu rakstot uz [email protected], vai izmantojot saiti profila sadaļā.
  • Jums ir tiesības pieprasīt pilnu informāciju par mums pieejamiem Jūsu personas datiem.
  • Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs izmantojam Jūsu personas datus, kas minēti šajos Datu aizsardzības noteikumos. 
  • Ja esat mums devis nepārprotamu piekrišanu Jūsu datu apstrādei, varat to jebkurā laikā atsaukt.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu 29273600 vai e-pastu [email protected]! Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Mēs garantējam, ka Jūsu dati netiks nodoti vai pārdoti trešajām pusēm, izņemot gadījumus, lai nodrošinātu Jūsu veikto pirkumu piegādi un pakalpojumu izpildi (t. sk., kurjeru pakalpojumu uzņēmumi un īsziņu sūtīšanas uzņēmums).