Datu aizsardzība

  • Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties:

Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

  • Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
  • Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.
  • Svarīgi - lūdzu, pārbaudiet, vai saņemtajā pasūtījuma apstiprinājumā ir norādīta sekojoša informācija maksājuma veikšanai:
Rekvizīti
Uzņēmuma nosaukums: SIA "Gandrs"
PVN reģistrācijas numurs: LV40003021593
Adrese: Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046, Latvija
Banka: Swedbank AS
Bankas konts: LV31HABA0551028923113

Ja konstatējat kādas nesakritības, lūdzam nekavējoties mūs par to informēt. Mūsu e-pasts: veikals@gandrs.lv