1. Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

  • Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties

Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

  • jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums;
  • reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finansu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai;
  • svarīgi - lūdzu, pārbaudiet, vai saņemtajā pasūtījuma apstiprinājumā ir norādīta šāda informācija maksājuma veikšanai:
Rekvizīti
Uzņēmuma nosaukums: SIA "Gandrs"
PVN reģistrācijas numurs: LV40003021593
Adrese: Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046, Latvija
Banka: Swedbank AS
Bankas konts: LV31HABA0551028923113

Ja konstatējat kādas nesakritības, lūdzam nekavējoties mūs par to informēt. Mūsu e-pasts: veikals@gandrs.lv