Removable Visor

Removable Visor

Ķiveres priekšējos nadziņu iespējams pievienot, kad nepieciešama efektīva aizsardzība no spožas gaismas un apžilbšanas, vai noņemt.