Paziņojums!

Paziņojums! Atpūtas pasākumi (t.sk. ceļojumi, pārgājieni un velobraucieni) šobrīd netiek rīkoti.
  1. Rekvizīti

Rekvizīti

SIA „Gandrs” rekvizīti

Reģistrācijas numurs 40003021593
Nodokļu maksātāja kods LV 40003021593
Juridiskā adrese Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046
Piegādes adrese Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046
Tālrunis +371 29 273 600
E-pasts gandrs@gandrs.lv
Banka AS "Swedbank"
Konts LV11HABA0551005261584
Kods HABALV22

Paraksttiesīgās personas:

SIA „Gandrs” valdes priekšsēdētājs

  • Ansis Kļaviņš

SIA „Gandrs” valdes locekle

  • Laura Vītiņa

SIA „Gandrs IT” rekvizīti

Vienotais reģistrācijas numurs 40003410061
Nodokļu maksātāja kods LV 40003410061
Juridiskā adrese Kapseļu iela 7B, Rīga, LV-1046
Tālrunis +371 26 467 775
E-pasts laura@gandrs.lv
Banka AS "LPB Bank"
Konts LV69LAPB0000116058381
Kods LAPBLV2X

Paraksttiesīgās personas:

SIA „Gandrs IT” valdes priekšsēdētāja

  • Laura Vītiņa

SIA „Gandrs IT” valdes loceklis

  • Ansis Kļaviņš