Paziņojums!

Paziņojums! Atpūtas pasākumi (t.sk. ceļojumi, pārgājieni un velobraucieni) šobrīd netiek rīkoti.
  1. Rekvizīti

Rekvizīti

SIA „Gandrs” rekvizīti

Reģistrācijas numurs 40003021593
Nodokļu maksātāja kods LV 40003021593
Juridiskā adrese Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1083
Piegādes adrese Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1083
Tālrunis +371 29 273 600
E-pasts [email protected]
Banka AS "Swedbank"
Konts LV11HABA0551005261584
Kods HABALV22

Paraksttiesīgās personas:

SIA „Gandrs” valdes priekšsēdētājs

  • Ansis Kļaviņš

SIA „Gandrs IT” rekvizīti

Vienotais reģistrācijas numurs 40003410061
Nodokļu maksātāja kods LV 40003410061
Juridiskā adrese Kapseļu iela 7B, Rīga, LV-1083
Tālrunis +371 26 467 775
E-pasts [email protected]
Banka AS "Reģionālā investīciju banka"
Konts LV84RIBR00299660N0000
Kods RIBRLV22

Paraksttiesīgās personas:

SIA „Gandrs IT” valdes loceklis

  • Ansis Kļaviņš