1. Līgums un garantijas

Līgums un garantijas

 • Par nomas pakalpojumu iespējams maksāt tikai ar maksājumu karti vai bankas pārskaitījumu. Skaidra nauda netiek pieņemta. 
 • Nomnieks, saņemot nomas inventāru, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), kā arī norāda savu telefona nr.

Nomnieka tiesības un pienākumi

 • Nomnieks ir atbildīgs par paša ievietoto informāciju, visām darbībām, kas veiktas no viņa reģistrētā lietotāja konta, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
 • Nomnieks nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA Gandrs patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
 • Nomnieks atdod inventāru tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā inventārs saņemts, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisko nodilumu. Ja nomas periodā ir radušies tehniskā vai vizuālā stāvokļa bojājumi, nomniekam ir jāsedz izdevumi saskaņā ar nomas inventāra apkopes cenrādi* vai darbnīcas cenrādi. 
  * Nomas inventāra apkopes cenrādis
  Slapja telts (1-3 vietīga) 4.00 EUR
  Slapja telts (4-5 vietīga) 6.00 EUR
  Nozaudēti telts mietiņi 7.00 EUR
  Slapjš guļammaiss 6.00 EUR
  Netīrs piepūšamais matracis 2.00 EUR
  Piepūsts matracis (1 gb) 3.00 EUR
  Slapjš tūrisma krēsls 4.00 EUR
  Bojāts tūrisma inventāra iepakojums 4.00 EUR
  Slapja virve 5.00 EUR
  Slapjas klinšu kurpes 6.00 EUR
  Bojāts alpīnisma inventārs Atmaksāt atlikušo vērtību
  Slapjš ziemas hidrotērps 8.00 EUR
  Slapji distanču slēpošanas zābaki 3.00 EUR
  Slapji snovborda zābaki 4.00 EUR
  Slapji kalnu slēpošanas zābaki 4.00 EUR
  Slapjš muguras aizsargs 2.00 EUR
  Slapja ziemas inventāra soma 2.00 EUR
  Bojātas slēpes, sniega dēlis Sazināties ar DARBNĪCU
  Netīrs velosipēds 4.00 EUR
  Netīra velosoma 2.00 EUR
  Bojāts bērnu sēdeklītis 4.00 EUR
  Bojāts velo inventārs Sazināties ar DARBNĪCU
  Nozaudēta velo saslēdzēja atslēga Atmaksāt atlikušo vērtību
  Nozaudēts/bojāts velo saslēdzējs Atmaksāt atlikušo vērtību
 • Nomnieka pienākums ir iepazīties ar nomas līgumu.
 • Nomniekam ir tiesības atcelt veikto pasūtījumu, vismaz 2 kalendārās dienas iepriekš par to informējot veikalu, kurā pasūtījumu bija paredzēts saņemt.

 • Laikus atceļot veikto pasūtījumu (vismaz 2 kalendārās dienas iepriekš), maksa par pasūtījumu tiek atgriezta pilnā apmērā.

SIA Gandrs tiesības un pienākumi

 • Saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu, iznomātājs apņemas nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.
 • Iznomātājs nodod nomniekam nomas inventāru labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.
 • Kompensācija par neizmantoto nomas laiku, nododot inventāru pirms līgumā noteiktā nomas termiņa beigām, netiek izmaksāta.
 • Iznomātājam ir tiesības prasīt nomniekam iemaksāt drošības naudu vai pieņemt citus drošības garantus uz nomas laiku pilnā vai daļējā apmērā.