1. Rekvizīti

Rekvizīti

SIA „Gandrs” rekvizīti

Reģistrācijas numurs 40003021593
Nodokļu maksātāja kods LV 40003021593
Juridiskā adrese Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046
Piegādes adrese Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046
Tālrunis +371 29 273 600
E-pasts gandrs@gandrs.lv
Banka AS "Swedbank"
Konts LV11HABA0551005261584
Kods HABALV22

Paraksttiesīgās personas:

SIA „Gandrs” valdes priekšsēdētājs

  • Ansis Kļaviņš

SIA „Gandrs” valdes locekļi

  • Laura Vītiņa

SIA „Gandrs poligrāfija” rekvizīti

Vienotais reģistrācijas numurs 40103538158
Nodokļu maksātāja kods LV 40103538158
Juridiskā adrese Kapseļu iela 7B, Rīga, LV-1046
Biroja adrese Kapseļu iela 7B, Rīga, LV-1046
Tālrunis +371 67 610 009
Fakss +371 67 610 009
E-pasts poligrafija@gandrs.lv
Banka AS "Citadele banka"
Konts LV49PARX0013341900001
Kods PARXLV22
Banka AS "Swedbank"
Konts LV84HABA0551036777995
Kods HABALV22

Paraksttiesīgās personas:

SIA „Gandrs poligrāfija” valdes priekšsēdētāja

  • Gunita Biržaka-Šauriņa

SIA „Gandrs IT” rekvizīti

Vienotais reģistrācijas numurs 40003410061
Nodokļu maksātāja kods LV 40003410061
Juridiskā adrese Kapseļu iela 7B, Rīga, LV-1046
Tālrunis +371 26 467 775
E-pasts laura@gandrs.lv
Banka AS "LPB Bank"
Konts LV69LAPB0000116058381
Kods LAPBLV2X

Paraksttiesīgās personas:

SIA „Gandrs IT” valdes priekšsēdētāja

  • Laura Vītiņa

SIA „Gandrs IT” valdes loceklis

  • Ansis Kļaviņš