1. Rekvizīti

Rekvizīti

SIA „Gandrs” rekvizīti

Reģistrācijas numurs 40003021593
Nodokļu maksātāja kods LV 40003021593
Juridiskā adrese Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1083
Piegādes adrese Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1083
Tālrunis +371 29 273 600
E-pasts [email protected]
Banka AS "Swedbank"
Konts LV11HABA0551005261584
Kods HABALV22

Paraksttiesīgās personas:

SIA „Gandrs” valdes priekšsēdētājs

  • Ansis Kļaviņš

SIA „Gandrs IT” rekvizīti

Vienotais reģistrācijas numurs 40003410061
Nodokļu maksātāja kods LV 40003410061
Juridiskā adrese Kapseļu iela 7B, Rīga, LV-1083
Tālrunis +371 26 467 775
E-pasts [email protected]
Banka AS "Reģionālā investīciju banka"
Konts LV84RIBR00299660N0000
Kods RIBRLV22

Paraksttiesīgās personas:

SIA „Gandrs IT” valdes loceklis

  • Ansis Kļaviņš