1. Alpīnisma ekipējuma pārbaude

Alpīnisma ekipējuma pārbaude

Pakalpojums ietver:

  • ekipējuma marķēšanu;
  • pārbaudi;
  • inventāra pases izveidošanu, ja attiecīgajam inventāram šādas pases nav.

Šāda veida pārbaudes nepieciešamas, lai individuāli novērtētu katru IAL ierīci un pārliecinātos par tās atbilstību lietošanas kārtībai, tādējādi nodrošinot ekipējuma drošu izmantošanu.

Darbs augstumā saistīts ar palielinātu risku, tādēļ darba devējiem nepieciešams ievērot papildus drošības standartus, lai nodrošinātu darbiniekus ar atbilstošu inventāru darbam augstumā. Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā", par darbu augstumā tiek uzskatīts darbs, kas tiek veikts 1.5 m augstumā un augstāk. Atbilstoši šiem noteikumiem, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas tiek lietoti augstumā, jāveic regulāras pārbaudes, balstoties uz ražotāja instrukcijām, kas paredzētas konkrētajam inventāram.

Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) pārbaužu cenrādis

Kategorija Cena par vienību bez PVN Pase bez PVN
Enerģijas absorberi 4.00 EUR 1.00 EUR
Stiprinājuma punkti un atsaites 0.70 EUR 1.00 EUR
Pretkritiena aizsardzības ierīces 5.50 EUR 1.00 EUR
Drošināšanas ierīces 4.00 EUR 1.00 EUR
Virves saspiedēji 3.50 EUR 1.00 EUR
Ķiveres 3.00 EUR 1.00 EUR
Karabīnes 0.60 EUR 1.00 EUR
Virves (līdz 50 m gab.) 3.00 EUR 1.00 EUR
Virves (50-100 m gab.) 4.50 EUR 1.00 EUR
Virves (virs 100 m gab.) 7.00 EUR 1.00 EUR
Nolaišanās ierīces, pozicionēšanas ierīces 4.00 EUR 1.00 EUR
Drošības sistēmas 8.50/6.00 EUR 1.00 EUR
Pašdrošināšanās cilpas 2.00 EUR 1.00 EUR
Trīši 3.50 EUR 1.00 EUR

Kontaktinformācija:

Jānis Sīmanis

SIA "Gandrs" ir oficiālais "Petzl" izplatītājs Latvijā. "Petzl" piedāvā augstākās kvalitātes inventāru, kas īpaši izstrādāts, sadarbojoties ar jomas speciālistiem un profesionāļiem. Esam apguvuši speciālu ražotāja apmācību, kas mums ļauj veikt IAL pārbaudes darbam augstumā un sertifikācijas. "Petzl" speciālisti sadarbojas ar IRATA, kas ir starptautiski atzīta organizācija darbam augstumā. Visas inventāra pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar augstākajiem standartiem, kas nodrošina šī inventāra drošu lietošanu darbam augstumā atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības standartiem.

Veicot IAL pārbaudes darbam augstumā pie mums, Jūs varēsiet justies pārliecināts, ka inventārs tiks atbilstoši pārbaudīts saskaņā ar visiem drošības standartiem. Mēs sniegsim arī konsultācijas par attiecīgo inventāru, tā pielietošanu, kā arī varēsim ieteikt tieši Jūsu darba specifikai nepieciešamo inventāru.